BabyNamesWorld  /  Message Boards  /  Baby Name Games  /  Japanese Family

Japanese Family

 • Allora77
  Allora77
  Participant

  All Last Names and Ages are your Choices.

  DF: FN: Asa, Botan, Ka, Kaemon, Kamin, Kana, Kin, Raiden, Ren, Rin, Yama
  MN: Asu, Haru, Kosuke, Kozue, Matsu, Mitsu, Natsu, Ryu, Saku, Samuru, Sanyu

  DM: FN: Nishi, Sachi, Toshi, Yachi
  MN: Gen, Gin, Jin, Wattan

  DD1: FN: Hiroko, Kioko, Koko, Kyoko, Miyoko, Tomoko, Yoko
  MN: Amarante, Ayame, Hide, Kaoru, Tamasine, Tetsu, Yoshe

  DD2/DD3: FN: Akira, Asuka, Hana, Kaiya, Kohana, Kura, Misa, Mura, Sakura, Uta MN: Aneko, Haruko, Keiko, Kuniko, Maeko, Masako, Mieko, Tamiko, Umeko
  FN: Amaya, Chika, Kaida, Kata, Kuma, Mina, Miya, Sada, Tama MN: Aiko, Emiko, Hoshiko, Kumiko, Machiko, Mariko, Michiko, Nariko, Toshiko, Yoshiko

  DD4: FN: Inari, Kaori, Kuri, Midori, Yori
  MN: Miki, Oki, Suki, Suzuki, Toki

  DS1: FN: Akio, Goro, Jiro, Keitaro, Makoto, Maro, Ringo, Seiko, Shino, Suoh, Yasuo, Yukio
  MN: Haruki, Hiroshi, Keiji, Kiyoshi, Kumi, Maemi, Michi, Nori, Shoji, Tomi, Washi, Yuki

  DD5: FN: Ai, Hitomi, Kagami, Kimi, Mai, Masami, Nami, Nozomi, Rini
  MN: Hisano, Ichigo, Kaiyo, Koto, Miyo, Tomoyo, Yo, Yoshino, Zakuro

Viewing 6 replies - 1 through 6 (of 6)
 • smb92
  smb92
  Participant

  DF: Raiden Matsu Yamada
  DM: Toshi Jin Yamada

  DD1: Miyoko Tetsu Yamada

  DD2/DD3: Akria Tamiko Yamada / Kaida Kumiko Yamada

  DD4: Inari Suzuki Yamada

  DS1: Yukio Keiji Yamada

  DD5: Kagami Zakuro Yamada


  ktspruill
  Participant

  DH: Asa Mitsu
  DW: Nishi Jin

  DD1: Kyoko Ayame
  DD2/DD3: Misa Keiko/Sada Michiko
  DD4: Kaori Suzuki
  DS1: Seiko Hiroshi
  DD5: Rini Tomoyo

  kingsandqueens
  kingsandqueens
  Participant

  DF: Rin Matsu
  DM: Toshi Jin

  DD1: Miyoko Ayame
  DD2/DD3: Sakura Mieko / Kata Aiko
  DD4: Inari Toki
  DS1: Jiro Haruki
  DD5: Hitomi Kaiyo

  Tara
  Tara
  Participant

  DH: Raiden Matsu
  DW: Toshi Wattan

  DD: Kioko Ayame
  DD/DD: Akira Tamiko & Amaya Kumiko
  DD: Inari Suzuki
  DS: Seiko Hiroshi
  DD: Kimi Zakuro

  Volleyball_Love
  Volleyball_Love
  Participant

  DH: Kamin Ryu
  DW: Nishi Jin

  DD1: Tomoko Ayame (8)

  DD2/DD3: Misa Yoshiko / Kuma Toshiko (6)

  DD4: Inari Oki (3)

  DS1: Makoto Shoji (14 mo.)

  DD5: Kagami Yo (6 mo.)

  FelicityElle
  FelicityElle
  Participant

  LN: Oshiro
  DH: Yama Mitsu Oshiro (30)
  DW: Sachi Jin Oshiro (29)

  DD: Yoko Tetsu Oshiro (9)
  DD/DD: Asuka Keiko & Mariko Kaida Oshiro (6)
  DD: Kaori Suki Oshiro (3)
  DS: Maro Hiroshi Oshiro (1.5)
  DD: Rini Kaiyo Oshiro (6 mts.)

Viewing 6 replies - 1 through 6 (of 6)

Funny Videos for Moms