BabyNamesWorld  /  Message Boards  /  Baby Name Games  /  Indian Family

Indian Family

 • Allora77
  Allora77
  Participant

  Last names and ages are your choice.

  DGF: FN: Ajay, Guri, Kasi, Kavi, Ravi, Sanjay, Tanay, Uday, Vijay, Vinay, Yogi
  MN: Adarsh, Amish, Atish, Dinesh, Idris, Manas, Naresh, Nitesh, Nitish, Paras, Sunesh

  DGM: FN: Agrata, Amrita, Deepnita, Ekanta, Gita, Lajita, Sevita, Shanta
  MN: Avatari, Ballari, Gambhiri, Gauri, Kaveri, Mythri, Sundari, Vallari

  DD1: FN: Anjali, Chameli, Kali, Komali, Mitali, Panchali, Rupali, Varali
  MN: Harsha, Laksha, Monisha, Nisha, Radha, Rekha, Tvisha, Varsha

  DH1: FN: Apu, Barid, Deepak, Linu, Miland, Rohak, Saeed, Tarachand, Tarak, Tariq, Taru, Tausiq, Umed, Vivek
  MN: Azhar, Ekram, Gautam, Indivar, Jag, Mandar, Prem, Quasim, Ram, Savir, Shyam, Taj, Yamir, Zohar

  DGD1: FN: Chandra, Chatura, Gaura, Indira, Makara, Mandara, Mandira, Nitara, Saura, Sitara, Sumitra, Svara, Ura, Usra, Uttara, Zahra
  MN: Alpana, Archana, Dhyana, Eshana, Ishana, Kamana, Kirtana, Meghana, Nayana, Omana, Rachana, Ruana, Sumana, Tamanna, Vandana, Varana

  DGD2/DGD3: FN: Aditya, Amiyah, Divya, Jaya, Laasya, Lavanya, Navya, Ramya, Saniya, Tanaya, Venya MN: Anila, Garima, Kapila, Komala, Madhubala, Nilima, Premala, Shila, Simbala, Tarala, Vela
  FN: Ameya, Arya, Janya, Kimaya, Laranya, Muniya, Nitya, Samiya, Satya, Tiya, Vinaya MN: Amma, Bimala, Kamala, Karma, Leela, Neema, Padma, Sheela, Shyla, Sunila, Uma

  DD2: FN: Basanti, Jyoti, Kirti, Niyati, Parvati, Priti, Shakti, Shanti, Vasanti, Vinanti
  MN: Bhavna, Chahna, Jamuna, Maina, Meena, Rachna, Rubaina, Sakina, Varuna, Vilina

  DS1: FN: Arjun, Ashwin, Deven, Hastin, Jatin, Kalkin, Nalin, Pravin, Shalin, Suvan, Tarun, Vadin, Valin, Varen, Varun
  MN: Aarav, Abhinav, Amil, Arav, Arnav, Dulal, Gaurav, Kuval, Nirav, Rushil, Sanjiv, Tamal, Tanav, Viral, Yamal

  DW1: FN: Ananda, Brinda, Chanda, Kalinda, Manda, Minda, Nanda, Vasuda, Veda
  MN: Amithi, Arlet, Devaki, Devi, Jui, Kami, Pallavi, Suchi, Urvi

  DGS1/DGD4/DGS2: FN: Aahan, Chaman, Darshan, Gehan, Janardan, Ketan, Mannan, Nayan, Rohan, Thaman MN: Amrit, Deva, Indra, Kavindra, Krishna, Manjit, Qimat, Sachet, Vasant, Virendra
  FN: Aja, Ganesa, Jiva, Lalasa, Manasa, Quasar, Raja, Rania, Sohalia, Tanuja MN: Bel, Hetal, Mrinal, Ojal, Opal, Toral, Kanan, Kiran, Talleen, Tarannum
  FN: Alagan, Charan, Gagan, Gyan, Kalyan, Kishan, Mohan, Pavan, Ruhan, Vaman MN: Adit, Chitt, Dharma, Jagat, Kirit, Mahesa, Natesa, Ranjit, Sanjeet, Vatsa

  DGD5: FN: Alka, Baka, Devika, Jyotika, Latika, Malika, Ninarika, Tanika, Tarika, Umika, Virika, Viveka
  MN: Avani, Daru, Kerani, Madhu, Malini, Manju, Parvani, Ranee, Sharvani, Triveni, Vyomini, Yauvani

Viewing 9 replies - 1 through 9 (of 9)

 • gabym
  Participant

  DGF: Yogi Idris Talaugon

  DGM: Shanta Vallari Talaugon

  DD1: Varali Varsha Talaugon Jeka

  DH1: Vivek Taj Jeka

  DGD1: Zahra Varana Jeka

  DGD2/DGD3: Divya Vela Jeka/Vinaya Padma Jeka

  DD2: Jyoti Vilina Talaugon

  DS1: Varun Yamal Talaugon

  DW1:Veda Urvi Azeri Talaugon

  DGS1/DGD4/DGS2:Thaman Deva Talaugon/Aja Tarannum Talaugon/Vaman Vatsa Talaugon

  DGD5:Viveka Yauvani Talaugon


  ElishaCook
  Participant

  LN: Dinesh
  DGF: (59) Yogi Paras Dinesh
  DGM: (58) Shanta Valleri Dinesh

  DD1: (34) Anjali Nisha Varen *Dinesh*
  DH: (40) Tarak Zohar Varen
  DD: (9) Indira Meghana Varen “Indie”
  DD/DD: (6) Ramya Komala Varen & Tiya Padma Varen

  DD2: (31) Priti Rachna Manas *Dinesh*

  DS1: (29) Deven Tamal Dinesh “Dev”
  DW: (24) Minda Arlet Dinesh
  DS/DD/DS: (4) Rohan Krishna Dinesh & Jiva Opal Dinesh & Gyan Ranjit Dinesh
  DD: (1) Alka Manju Dinesh

  Yogi and Shanta with their children Anjali, Priti and Dev. Anjali and Tarek with their children Indie, Ramya and Tiya. Dev and Minda with their children Rohan, Jiva, Gyan and Alka.

  Allora77
  Allora77
  Participant

  LN: Patel

  DGF[59]: Sanjay Naresh

  DGM[50]: Amrita Vallari

  LN: Mistry

  DD1[29]: Anjali Monisha

  DH1[35]: Tarak Indivar

  DGD1[10]: Indira Rachana

  DGD2/DGD3[7]: Tanaya Nilima & Samiya Sunila

  DD2[3]: Shanti Rubaina

  LN: Patel

  DS1[27]: Varen Tamal

  DW1[26]: Kalinda Kami

  DGS1/DGD4/DGS2[4]: Rohan Kavindra, Aja Talleen, & Charan Mahesa

  DGD5[1]: Tarika Sharvani


  ktspruill
  Participant

  DGF: Ravi Naresh
  DGM: Gita Avatari

  DD1: Kali Monisha
  DH: Rohak Mandar
  DD: Saura Nayana
  DD/DD: Divya Komala/Satya Padma

  DD2: Shanti Rubaina

  DS1: Nalin Sanjiv
  DW: Minda Devi
  DS/DD/DS: Ketan Manjit/Rania Kiran/Mohan Dharma
  DD: Malika Sharvani


  megan
  Participant

  DGF: Ajay Naresh
  DGM: Ekanta Vallari

  DD1: Kali Nisha
  DH1: Rohak Azhar
  DGD1: Makara Dhyana
  DGD2/DGD3: Amiyah Vela / Arya Leela

  DD2: Shanti Meena

  DS1: Deven Amil
  DW1: Kalinda Arlet
  DGS1/DGD4/DGS2: Ketan Vasant / Rania Opal / Kalyan Adit
  DGD5: Viveka Malini

  smb92
  smb92
  Participant

  DGF: Vijay Idris Gadhavi
  DGM: Amrita Gauri (Singh) Gadhavi

  DD1: Komali Nisha (Gadhavi) Misra
  DH1: Deepak Zohar Misra
  DGD1: Sitara Dhyana Misra
  DGD2/DGD3: Amiyah Tarala Misra / Vinaya Kamala Misra

  DD2: Parvarti Meena Gadhavi

  DS1: Tarun Yamal Gadhavi
  DW1: Veda Devaki (Sharma) Gadhavi
  DGS1/DGD4/DGS2: Rohan Manjit Gadhavi / Manasa Talleen Gadhavi / Kalyan Sanjeet Gadhavi
  DGD5: Tanika Malini Gadhavi


  ktspruill
  Participant

  DGF: Vinay Manas
  DGM: Gita Avatari

  DD1: Varali Nisha
  DH: Saeed Guatam
  DD: Zahra Nayana
  DD/DD: Jaya Garima/Arya Kamala

  DD2: Shanti Bhavna

  DS1: Arjun Kuval
  DW: Chanda Pallavi
  DS/DD/DS: Nayan Manjit/Rania Talleen/Pavan Mahesa
  DD: Latika Ranee

  Tara
  Tara
  Participant

  DH: Ajay Nitesh
  DW: Lajita Sundari

  DD1: Kali Monisha
  DH: Rohak Gautam
  DD: Zahra Dhyana
  DD/DD: Amiyah Nilima & Nitya Sunila

  DD2: Shanti Chahna

  DS1: Jatin Tanav
  DW: Brinda Arlet
  DS/DD/DS: Rohan Krishna, Sohalia Bel & Kalyan Mahesa
  DD: Malika Ranee


  opalskye
  Participant

  DGF: Vinay Nitish (70)
  DGM: Deepnita Ballari (68) “Nita”

  DD1: Anjali Laksha (43)
  -DH: Linu Prem (43)
  –DD: Indira Meghana (15) “Indie”
  –DD/DD: Adita Simbala “Addie” and Samiya Padma “Sam” (13)

  DD2: Kirti Chahna (40)

  DS1: Deven Nirav (39)
  -DW: Brinda Kami (37)
  -DS/DD/DS: Ketan Amrit, Rania Mrinal, and Ruhan Ranjit (9)
  -DD: Davika Ranee (2)

Viewing 9 replies - 1 through 9 (of 9)

Funny Videos for Moms